Kuroi Shikaku pg 23
Artists:
Yoshito Tsukimiya - Penciller
Publication year:
1960´s
Size:
36x26 cm
Price:
115 € / $125

Click image to zoom