Kuroi Shikaku pg 1
Artists:
Yoshito Tsukimiya - Penciller
Publication year:
1960's
Size:
36x26 cm
Price:
SOLD

Click image to zoom