Kuroi Shikaku pg 17
Artists:
Yoshito Tsukimiya - Penciller
Publication year:
1960's
Size:
36x26 cm
Price:
455 € / $565

Click image to zoom